หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพื่อให้ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (23 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลางการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (19 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (18 ก.พ. 2558)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (16 ก.พ. 2558)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 80 แกรม จำนวน 3,300 รีม (13 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโคมระย้าประดับห้องประชุม จำนวน 7 รายการ (13 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2 และ 5) (13 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้า - ออก อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคคาร 1, 2 และ 5) (13 ก.พ. 2558)
รายละเอียดประกอบการจัดจ้างผลิตคู่มือหลักสูตรการโครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (11 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (10 ก.พ. 2558)
จัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก มายังสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (9 ก.พ. 2558)
ราคากลางจ้างผลิตสำเนาซีดีเพลงพื้นบ้านรณรงค์ป้องกันการทุจริต จำนวน 20,000 แผ่น (2 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพาหนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในโครงการต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงาน ACA ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 (30 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (27 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางเช่าสถานที่ทำการชั่วคราว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (27 ม.ค. 2558)
การจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่บทปาฐกถาพิเศษนายกรัฐมนตรี (22 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (20 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (16 ม.ค. 2558)
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (จ้างผลิตหนังสือชุดองค์ความรู้ป้องกันการทุจริต จำนวน 40,000 เล่ม) (16 ม.ค. 2558)
จ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 (15 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (15 ม.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>