หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ความคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกรับเงินสินบน
12 พ.ย. 2557
ป.ป.ช.ขี้แจงกรณีนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ขอทราบผลการพิจารณาคดี ปรส.
11 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
7 พ.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของคณะกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี และของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครบรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรม การจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขึ้นต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานโฆษกครั้งที่ 2/2557 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2 ในโครงการลูกเสือช่อสะอาด
31 ต.ค. 2557
ชี้แจงข้อมูลกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ลงโทษปลด คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
30 ต.ค. 2557
กิจกรรมค่ายจริยธรรม (White Camp) โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2557
30 ต.ค. 2557
สปจ.อย. ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2557
23 ต.ค. 2557
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. วางพวงมาลา พระบรมรูปทรงม้าเนื่องในวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2557
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครบรอบ 8 ปี (6 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2557)
21 ต.ค. 2557
ถ่ายทอดสด การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครบรอบ 8 ปี ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
17 ต.ค. 2557
ประกาศผลการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "องค์ความรู้ทางนิติเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันการทุจริต" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ทุจริตจำนำข้าว... บทเรียนที่ต้องจำ"
17 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงความคืบหน้าข้อมูลกรณีต่าง ๆ
16 ต.ค. 2557
กรรมการ ป.ป.จ. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ. ศิริราช
11 ต.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9 ต.ค. 2557
หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 1
8 ต.ค. 2557
ประธานป.ป.ช. นำคณะกรรมการป.ป.ช. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ. ศิริราช
7 ต.ค. 2557
ป.ป.ช. โคราชจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
7 ต.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>