หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สปอต ป.ป.ช. "รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล" ชุดที่ 2
28 พ.ย. 2557
สปอต ป.ป.ช. "รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล" ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2557
28 พ.ย. 2557
สนช. กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ และนายนิคม ไวยรัชพานิช และการพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมาย ป.ป.ช.
28 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
28 พ.ย. 2557
การไต่สวนกรณีการก่อสร้างสนามฟุตซอล
26 พ.ย. 2557
สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช. ถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
21 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อหน่วยงานผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 เพื่อให้สาธารณชนรับทราบและตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2557
19 พ.ย. 2557
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
18 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
14 พ.ย. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
13 พ.ย. 2557
ความคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกรับเงินสินบน
12 พ.ย. 2557
ป.ป.ช.ขี้แจงกรณีนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ขอทราบผลการพิจารณาคดี ปรส.
11 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
7 พ.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของคณะกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี และของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครบรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรม การจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขึ้นต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานโฆษกครั้งที่ 2/2557 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2 ในโครงการลูกเสือช่อสะอาด
31 ต.ค. 2557
ชี้แจงข้อมูลกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ลงโทษปลด คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
30 ต.ค. 2557
กิจกรรมค่ายจริยธรรม (White Camp) โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2557
30 ต.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>