หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (15 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (15 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (13 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างเผยแพร่บทสารคดีสั้นทางวิทยุในส่วนภูมิภาค (12 ม.ค. 2558)
ประกาศและเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างพิมพ์จุลสารสำนักงาน ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 (ไตรมาส 2) จำนวน 30,000 เล่ม (12 ม.ค. 2558)
การบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ (6 ม.ค. 2558)
การบำรุงรักษาระบบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน (Helpdesk system) (6 ม.ค. 2558)
การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี และระบบบริหารการประชุม (6 ม.ค. 2558)
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี (6 ม.ค. 2558)
การบำรุงรักษาระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์ (Web Site) (6 ม.ค. 2558)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า ๘ กล้องพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (5 ม.ค. 2558)
โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ปี 2556 (5 ม.ค. 2558)
โครงการขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน (5 ภูมิภาค) (5 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด 8 Ch สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก (30 ธ.ค. 2557)
กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพื่อใช้งานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (30 ธ.ค. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (29 ธ.ค. 2557)
ราคากลางการจ้างผลิตย่ามพระสงฆ์ จำนวน 1,500 ใบ (29 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติิดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี (26 ธ.ค. 2557)
กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพื่อใช้งานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (25 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (25 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า ๘ กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพื่อใช้ติดตั้ง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (25 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>