หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า ๘ กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพื่อใช้ติดตั้ง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (25 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต (25 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์ (25 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิดขนาดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติิดตั้ง (24 ธ.ค. 2557)
โครงการผลิตชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (ชุดที่ 1) เพิ่มเติม (23 ธ.ค. 2557)
จัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (23 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (จำนวน 11 กล้อง) เพื่อใช้ติดตั้ง ณ ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 และห้องประชุม ชั้น 5 (22 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซี่งมิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งของอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (22 ธ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 กล้อง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (22 ธ.ค. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 14 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ณ ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (22 ธ.ค. 2557)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางนิทรรศการ (19 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (19 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ติดตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (18 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตหนังสือ "คุณธรรม นำธุรกิจ" เล่ม 1 และเล่ม 2 (Re-print) (17 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตหนังสือรวบรวมสารคดีสั้นทางวิทยุ พร้อมดีวีดี (DVD) เล่ม 1 และ 2 (Re-print) (17 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (16 ธ.ค. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (16 ธ.ค. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (16 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (16 ธ.ค. 2557)
จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (16 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง (15 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>