หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศ เรื่องการจัดประกวดออกแบบเครื่องหมายตราสัญญาลักษณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
18 ก.ย. 2557
การจัดประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
17 ก.ย. 2557
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดกาฬสินธุ์
15 ก.ย. 2557
โครงการกฎหมาย ป.ป.ช. กับการตรวจสอบทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา
15 ก.ย. 2557
พิธีเปิดงานนิทรรศการและมอบโล่รางวัล การประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง"
12 ก.ย. 2557
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย
11 ก.ย. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ ใส่ใจจริยธรรม" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก
11 ก.ย. 2557
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ
9 ก.ย. 2557
งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 “HAND IN HAND…ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
9 ก.ย. 2557
ชี้แจงข้อมูลการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด กรณีโครงการรับจำนำข้าว
9 ก.ย. 2557
ขอเชิญผู้สำเร็จการอบรมและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) ทั้ง 5 รุ่น เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์
8 ก.ย. 2557
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการ หรือข้อเสนอแนะประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ”
8 ก.ย. 2557
ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (PERC) เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช.
5 ก.ย. 2557
ขอชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการแถลงข่าวถึงข้อไม่สมบูรณ์ของการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีอาญานางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
5 ก.ย. 2557
ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คดีทุจริตรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์
5 ก.ย. 2557
รายงานการจัดกิจกรรม "การอบรมหลักศูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. รุ่นที่ 1"
5 ก.ย. 2557
โครงการรวมพลังสถานศึกษา ปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต
4 ก.ย. 2557
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคใต้) ประจำปี 2557
4 ก.ย. 2557
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2557
4 ก.ย. 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง"
29 ส.ค. 2557
ขอเชิญชวน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
28 ส.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>