หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง (15 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (15 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง กล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม (15 ธ.ค. 2557)
การพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2556 (15 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (12 ธ.ค. 2557)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด (12 ธ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง (12 ธ.ค. 2557)
ราคากลางในการจ้างผลิตและเผยแพร่การสัมภาษณ์ผู้บริหารทางโทรทัศน์ (รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล (12 ธ.ค. 2557)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (12 ธ.ค. 2557)
จ้างติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ (การ์ด E1 truck card AVAYA) (11 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 ธ.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือวรรณกรรมป้องกันการทุจริต จำนวน 25,000 เล่ม (4 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(กล้องวงจรปิด) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย (3 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน) (2 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2 ธ.ค. 2557)
การจ้างผลิตโปสเตอร์โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต จำนวน 50,000 แผ่น (1 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางและ TOR การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2557 (28 พ.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (27 พ.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สมุดประชาสัมพันธ์ (กระดาษจดบันทึก) (26 พ.ย. 2557)
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดกล้องวงจรปิด) ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา (26 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>