หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (12 ธ.ค. 2557)
จ้างติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ (การ์ด E1 truck card AVAYA) (11 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 ธ.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือวรรณกรรมป้องกันการทุจริต จำนวน 25,000 เล่ม (4 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(กล้องวงจรปิด) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย (3 ธ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน) (2 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2 ธ.ค. 2557)
การจ้างผลิตโปสเตอร์โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต จำนวน 50,000 แผ่น (1 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางและ TOR การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2557 (28 พ.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (27 พ.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สมุดประชาสัมพันธ์ (กระดาษจดบันทึก) (26 พ.ย. 2557)
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดกล้องวงจรปิด) ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา (26 พ.ย. 2557)
จ้างทำโล่โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ปี 2556 (26 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการจัดจ้างผลิตจุ๊บติดกระจก จำนวน 30,000 ชิ้น (25 พ.ย. 2557)
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ในภาครัฐ (25 พ.ย. 2557)
จ้างผลิตหนังือนิทานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม (25 พ.ย. 2557)
จ้างพิมพ์จุลสารสำนักงาน ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 15 ฉบับที่ 53 (25 พ.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดนิทรรศการและสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ช่อสะอาด) (24 พ.ย. 2557)
จัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต (24 พ.ย. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้องพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (21 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>