หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางสำหรับการจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (7 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (6 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อชุดดรัม (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เลเชอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Ecosys P2135dn - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 มี.ค. 2561)
ราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (5 มี.ค. 2561)
ราคากลางสำหรับการจัดจ้างติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (5 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและะความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (2 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการผลิตและส่ง สารสาระเพิ่มความรู้สู้ทุจริตสู่หมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.พ. 2561)
ราคากลางสำหรับการจัดจ้างทำกระเป๋า จำนวน 120 ใบ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (20 ก.พ. 2561)
ราคากลางสำหรับการจัดซื้อกล่องกระดาษ จำนวน 100 กล่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (20 ก.พ. 2561)
ราคากลางสำหรับการจัดซื้อกล่องกระดาษ จำนวน 350 กล่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (20 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำสื่อประกอบการเผยแพร่ความรู้โครงการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน (16 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างผลิตสมุดโทรศัพท์สำนักงาน ป.ป.ช. 2561 (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างตามโครงการจัดทำหนังสือเพื่อรวบรวมรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (13 ก.พ. 2561)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (9 ก.พ. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity Management) (8 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ระยะที่ 4 (8 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประชุมเพื่อประสานงานคดี/จัดทำข้อตกลงเพื่อการปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ หรือดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ) (7 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับลิฟต์ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนครปฐม (7 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>