หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 60 เครื่อง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช. โดยวิธิเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (17 ก.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ด สำหรับปิดประกาศเพื่อเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาค 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (16 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (16 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (13 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (12 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (12 ก.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการกำกับ ติดตามยุทธศาสตร์ชาติ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" (11 ก.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (11 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ (11 ก.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (10 ก.ย. 2562)
ประกาศฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (9 ก.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สำนักบริหารงานคลัง) สขร.1 (6 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภููเก็ต พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (6 ก.ย. 2562)
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (5 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (5 ก.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (5 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>