หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้องพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (21 พ.ย. 2557)
การประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
การประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
การจ้างผลิตและเผยแพร่การสัมภาษณ์ผู้บริหารพร้อมเผยแพร่ทางโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
การจ้างผลิตและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (20 พ.ย. 2557)
ตารางแสดงวงเงินผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างการมีส่วนสร่วมในการป้องกันการทุจริต (20 พ.ย. 2557)
ราคากลางจ้างผลิตเสื้อรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน (17 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างทำโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. (17 พ.ย. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้องพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (14 พ.ย. 2557)
โครงการดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (12 พ.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (11 พ.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ (11 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (10 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (10 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (10 พ.ย. 2557)
การพิมพ์หนังสือรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2555 (4 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (31 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (31 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (31 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (31 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>