หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดกล้องวงจรปิด) ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา (26 พ.ย. 2557)
จ้างทำโล่โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ปี 2556 (26 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการจัดจ้างผลิตจุ๊บติดกระจก จำนวน 30,000 ชิ้น (25 พ.ย. 2557)
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ในภาครัฐ (25 พ.ย. 2557)
จ้างผลิตหนังือนิทานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม (25 พ.ย. 2557)
จ้างพิมพ์จุลสารสำนักงาน ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 15 ฉบับที่ 53 (25 พ.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดนิทรรศการและสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ช่อสะอาด) (24 พ.ย. 2557)
จัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต (24 พ.ย. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้องพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (21 พ.ย. 2557)
การประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
การประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
การจ้างผลิตและเผยแพร่การสัมภาษณ์ผู้บริหารพร้อมเผยแพร่ทางโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
การจ้างผลิตและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสานักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (20 พ.ย. 2557)
ตารางแสดงวงเงินผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างการมีส่วนสร่วมในการป้องกันการทุจริต (20 พ.ย. 2557)
ราคากลางจ้างผลิตเสื้อรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน (17 พ.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างทำโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. (17 พ.ย. 2557)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้องพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (14 พ.ย. 2557)
โครงการดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (12 พ.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (11 พ.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ (11 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>