หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างติดตั้งระบบ Network รวมอุปกรณ์ติดตั้ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร และวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสีรั้วปูนด้านข้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กษ ๒๓๗๒ นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นทางเท้าบริเวณด้านหลังโรงอาหาร (ด้านข้างลานจอดรถ) (21 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (21 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (18 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฌง 3972 กทม.) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสาร TOR งานจ้างติดตั้งฉากกั้นห้องและ ม่านปรับแสง ชั้น 1 - 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดทำความร้อนเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-5450 DN เลขทะเบียน 7440 001 0002 1329/59 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 จำนวน 700 ชุด (17 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างผลิตเอกสารสำหรับใช้ในโครงการ STRONG-จิตต่อต้านทุจริต กิจกรรมที่ 4การประชุมระหว่าง สปจ.โค้ชฯและชมรมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1. ปากกาน้ำเงิน แบบกด ขนาด 0.5 มม. ยี่ห้อ ควอนตั้ม จำนวน 121 ด้าม 2. แฟ้มพลาสติกแบบผูกเชือกขยายข้างขนาด A4 จำนวน 121 แฟ้ม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ (สำนักกฎหมาย) (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 2651 นบ. (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนถ่าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (16 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสารข้อมูลประกอบการประเมินติดตามการปฏิบัติตาม (16 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>