หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม
11 มิ.ย. 2557
ป.ป.ช. เชิญประชุมภาคีป้องกันการทุจริต เดินหน้าผสานความปรองดองบนบริบทแห่งความโปร่งใสปราศจากคอร์รัปชัน
11 มิ.ย. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนทุนแก่ชุมนุมสื่อสารเพื่อสร้างความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
10 มิ.ย. 2557
ป.ป.ช.รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน
5 มิ.ย. 2557
กิจกรรมดูงานส่วนกลางครั้งที่ 1 หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5
4 มิ.ย. 2557
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงกลาโหม
2 มิ.ย. 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรหรือแนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
2 มิ.ย. 2557
ป.ป.ช. กาฬสินธฺุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
2 มิ.ย. 2557
บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
2 มิ.ย. 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต
2 มิ.ย. 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่น 8
30 พ.ค. 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง
29 พ.ค. 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2014 ครั้งที่ 2
29 พ.ค. 2557
ข้อมูลแถลงการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)
28 พ.ค. 2557
ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาอดีตนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าว
27 พ.ค. 2557
ประมวลภาพ การสัมมนาชี้แจงเนื้อหาสาระการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1
26 พ.ค. 2557
กำหนดการอบรม หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 5
26 พ.ค. 2557
กิจกรรมขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาคตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรในพื้นที่ ป.ป.ช. จังหวัดภาคกลาง สื่อมวลชนพร้อมเดินหน้าสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส
22 พ.ค. 2557
ป.ป.ช. จับมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสัมมนาชี้แจงเนื้อหาสาระการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา มุ่งหวังสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่หัวใจสุจริต
21 พ.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวกิจกรรมมอบรางวัล ช่อสะอาดปีที่ 4 ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหยุดการโกง
21 พ.ค. 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
20 พ.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>