หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (2 ต.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2 ต.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด และคุณลักษณะของระบบกล้องวงจรปิด (30 ก.ย. 2557)
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (30 ก.ย. 2557)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เปิดเผยราคากลางจ้างทำความสะอาด (29 ก.ย. 2557)
โครงการดำเนินการเช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 ก.ย. 2557)
โครงการดำเนินการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 ก.ย. 2557)
โครงการดำเนินการจ้างค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 ก.ย. 2557)
กิจกรรมผลิตหนังสือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (29 ก.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ก.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง การเช่าอาคาร การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘ (28 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาควาามสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
จ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ “พิธีเปิดนิทรรศการ พอกันที่ การโกง” (25 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>