หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เปิดเผยราคากลางจ้างทำความสะอาด (29 ก.ย. 2557)
โครงการดำเนินการเช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 ก.ย. 2557)
โครงการดำเนินการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 ก.ย. 2557)
โครงการดำเนินการจ้างค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 ก.ย. 2557)
กิจกรรมผลิตหนังสือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (29 ก.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ก.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง การเช่าอาคาร การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘ (28 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาควาามสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 ก.ย. 2557)
จ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ “พิธีเปิดนิทรรศการ พอกันที่ การโกง” (25 ก.ย. 2557)
การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (25 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (25 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (25 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (24 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>