หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประมวลภาพผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ณ โรงแรมบาริออส รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
12 พ.ค. 2557
ป.ป.ช.ชี้มูลเสนอถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีจำนำข้าว
8 พ.ค. 2557
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้ารับการอบรมที่สถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น
6 พ.ค. 2557
การกระทำผิดข้อบังคับมารยาททนายความของทีมทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในโครงการ รับจำนำข้าว
1 พ.ค. 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช.
1 พ.ค. 2557
ปาฐกถา เรื่อง "การทุจริต การเมือง ความอยู่รอดของประเทศ"
30 เม.ย. 2557
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเรียกร้องหยุดการคุมคาม ป.ป.ช.
30 เม.ย. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
29 เม.ย. 2557
พิธีส่งมอบข้อเสนอผลงาน โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct)
29 เม.ย. 2557
เยาวชนไทยทีมโครงการ “A Maze will Amaze You” (เขาวงกตพิศวง) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเข้าแข่งขัน ที่ฮ่องกงได้รางวัลชิงชนะเลิศในงาน I – Relay Youth Integrity Project
28 เม.ย. 2557
ภาพกิจกรรมเยาวชนไทยทีมโครงการ “A Maze will Amaze You” (เขาวงกตพิศวง) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเข้าแข่งขัน ที่ฮ่องกงคว้ารางวัลชิงชนะเลิศในงาน I – Relay Youth Integrity Project
28 เม.ย. 2557
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 หรือเทียบเท่า ทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต
25 เม.ย. 2557
ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่มาข่มขู่คุกคามและปิดล้อมสำนักงาน ป.ป.ช.
24 เม.ย. 2557
ประมวลภาพการรายงานตัวของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5
23 เม.ย. 2557
กลุ่มศิษย์เก่าและประชาคมของสถาบันอุดมศึกษา เดินทางมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.
21 เม.ย. 2557
การไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีร้องขอถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับโครงการ รับจำนำข้าว
18 เม.ย. 2557
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่ อม.๓/๒๕๕๖ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ กับนายนพดล ปัทมะ จำเลย
18 เม.ย. 2557
ขอชี้แจงข้อมูลกรณี ศอ.รส. แถลงการณ์ถึง ป.ป.ช. เกี่ยวกับการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าว ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี
18 เม.ย. 2557
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าพบกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอข้อแนะนำในการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
18 เม.ย. 2557
เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2557
18 เม.ย. 2557
ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
17 เม.ย. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>