หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนดฯ หมายเลขทะเบียน กษ 2344 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (9 ม.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (9 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (9 ม.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 สปจ.หนองคาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (9 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของสำนักงาน ป.ป.ช. (9 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (9 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน (License) Microsoft Office จำนวน 1,264 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ (8 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล เรื่อง จัดจ้างพิมพ์คู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย จำนวน ๕ รายการ (8 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุในการจัดการประชุมร่วมระหว่าง สปจ.โค้ชฯ และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (8 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุในการจัดการประชุมร่วมระหว่าง สปจ.โค้ชฯ และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต จำนวน 7 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (8 ม.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (8 ม.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (8 ม.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (8 ม.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (8 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มติดเทป (สทพ.) (8 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำหนังสือผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. (7 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>