หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำหนังสือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (ฉบับประชาชน) จำนวน 1,000 เล่ม (22 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางและ TOR ครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 2 ชุด (22 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (19 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (19 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (19 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (19 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (19 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (18 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18 ก.ย. 2557)
โครงการ "การจัดหาระบบโครงการจัดทำศูนย์ประมวลข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช." (18 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) (18 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ Chiller (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) (18 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) (18 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างกำจัดหนู ปลวก แมลง มด และยุง (17 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อฉากกั้นห้องและเสาจบ สำนักตรวจราชการ (17 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>