หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2 เม.ย. 2557
รายงานความคืบหน้าร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
1 เม.ย. 2557
สำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชกับพวกรวม 41 คน
1 เม.ย. 2557
คดีทุจริตโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจขนาด 200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ทดแทนจำนวน 19,147 คัน วงเงิน 1,144,550,600 บาท
1 เม.ย. 2557
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2556
1 เม.ย. 2557
การไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีร้องขอถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
31 มี.ค. 2557
ความคืบหน้าของกรณีขอให้ถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีโครงการรับจำนำข้าว
27 มี.ค. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
27 มี.ค. 2557
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2556
26 มี.ค. 2557
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัวของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ 5
25 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๕
21 มี.ค. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
20 มี.ค. 2557
ความคืบหน้าของกรณีขอให้ถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีโครงการรับจำนำข้าว
20 มี.ค. 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 จังหวัด กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 45 จังหวัด
18 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ร่วมเป็นองค์กรกลางในการเจรจา
18 มี.ค. 2557
ตั้งองค์คณะไต่สวนกรณีปราศรัยที่โคราชของ นปช.
18 มี.ค. 2557
ตั้งองค์คณะไต่สวนกรณีปราศรัยที่โคราชของ นปช.
18 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ร่วมเป็นองค์กรกลางในการเจรจา
18 มี.ค. 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 จังหวัด กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 45 จังหวัด
18 มี.ค. 2557
ข่าวองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
17 มี.ค. 2557
ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
17 มี.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>