หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ป.ป.ช. กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ" ของศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 เม.ย. 2557
ป.ป.ช. สั่งไต่สวนเพิ่มเติมผู้ถูกกล่าวหาคดีรับจำนำข้าวอีก 89 ราย
8 เม.ย. 2557
การไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีร้องขอถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว
8 เม.ย. 2557
เจ้าหน้าที่สานักงาน ป.ป.ช. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Investigation Fraud and Public Corruption
3 เม.ย. 2557
ผลการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริต
3 เม.ย. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายเยาวชนฯ
2 เม.ย. 2557
ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2 เม.ย. 2557
รายงานความคืบหน้าร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
1 เม.ย. 2557
สำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชกับพวกรวม 41 คน
1 เม.ย. 2557
คดีทุจริตโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจขนาด 200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ทดแทนจำนวน 19,147 คัน วงเงิน 1,144,550,600 บาท
1 เม.ย. 2557
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2556
1 เม.ย. 2557
การไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีร้องขอถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
31 มี.ค. 2557
ความคืบหน้าของกรณีขอให้ถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีโครงการรับจำนำข้าว
27 มี.ค. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
27 มี.ค. 2557
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2556
26 มี.ค. 2557
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัวของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ 5
25 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๕
21 มี.ค. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
20 มี.ค. 2557
ความคืบหน้าของกรณีขอให้ถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีโครงการรับจำนำข้าว
20 มี.ค. 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 จังหวัด กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 45 จังหวัด
18 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ร่วมเป็นองค์กรกลางในการเจรจา
18 มี.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>