หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ A4) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (14 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (14 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการห้องประชุม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตที่ไดรับโอนและปรับเปลี่ยนสายงาน) (11 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Brother HL-5054DN - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (11 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับกลาง (รุ่นที่ 3) (11 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับกลาง (รุ่นที่ 3) (11 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับกลาง (รุ่นที่ 3) (11 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 (11 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนด30000 กิโลเมตร - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (11 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามท้องถนน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (11 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดป้าย X-frem เพื่อให้ความรู้ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (11 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ 1) ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2) ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ 3) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบและประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561พร้อมเจาะตาไก่2รู จำนวน 50ชุด (10 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายจอภาพฯ จำนวน ๒ เครื่อง (10 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปิดโปงการทุจริตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (10 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (10 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (10 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (10 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2,400 ขวด (10 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>