หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
17 มี.ค. 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
14 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.จ. ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
14 มี.ค. 2557
เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่1
14 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจงกรณีผู้แทนรักษาการนายกรัฐมนตรีขอขยายระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว
13 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจงกรณีผู้แทนรักษาการนายกรัฐมนตรีขอขยายระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว
13 มี.ค. 2557
นายยงยุทธ มะลิทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
13 มี.ค. 2557
ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2014
12 มี.ค. 2557
ป.ป.ช. สงขลาจัดพิธีทำบุญสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
12 มี.ค. 2557
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ร่วมบรรยาในหัวข้อสัมมนา "ธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน"
12 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ดำเนินโครงการปลูกต้นคุณธรรมต่อยอดความความดีในจิตสำนึกเด็กและเยาวชน
12 มี.ค. 2557
การประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"
12 มี.ค. 2557
แผ่นพับ รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557
12 มี.ค. 2557
ประกาศสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต "1 จังหวัด 1 โครงการ"
10 มี.ค. 2557
ประกาศสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต "1 จังหวัด 1 โครงการ"
10 มี.ค. 2557
ขอเชิญชมสกู๊ปพิเศษ “ฟัง คิด ทำตาม เพื่อความพอเพียง”
7 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจงเรื่อง "ความชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช."
7 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจงเรื่อง "ความชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช."
7 มี.ค. 2557
ขอชี้แจงข้อมูลกรณีรักษาการนายกรัฐมนตรี ขออนุญาตให้ทนายความมาตรวจพยานหลักฐานในสำนานคดี "โครงการทุจริตจำนำข้าว"
5 มี.ค. 2557
ชี้แจงความคืบหน้ากรณีผู้ชุมนุมกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชน (กวป.) ปิดล้อมสำนักงาน ป.ป.ช.
4 มี.ค. 2557
ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการจำนำข้าว
25 ก.พ. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>