หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ร่วมเป็นองค์กรกลางในการเจรจา
18 มี.ค. 2557
ตั้งองค์คณะไต่สวนกรณีปราศรัยที่โคราชของ นปช.
18 มี.ค. 2557
ตั้งองค์คณะไต่สวนกรณีปราศรัยที่โคราชของ นปช.
18 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ร่วมเป็นองค์กรกลางในการเจรจา
18 มี.ค. 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 จังหวัด กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 45 จังหวัด
18 มี.ค. 2557
ข่าวองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
17 มี.ค. 2557
ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
17 มี.ค. 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
14 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.จ. ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
14 มี.ค. 2557
เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่1
14 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจงกรณีผู้แทนรักษาการนายกรัฐมนตรีขอขยายระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว
13 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจงกรณีผู้แทนรักษาการนายกรัฐมนตรีขอขยายระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว
13 มี.ค. 2557
นายยงยุทธ มะลิทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
13 มี.ค. 2557
ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2014
12 มี.ค. 2557
ป.ป.ช. สงขลาจัดพิธีทำบุญสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
12 มี.ค. 2557
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ร่วมบรรยาในหัวข้อสัมมนา "ธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน"
12 มี.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ดำเนินโครงการปลูกต้นคุณธรรมต่อยอดความความดีในจิตสำนึกเด็กและเยาวชน
12 มี.ค. 2557
การประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"
12 มี.ค. 2557
แผ่นพับ รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557
12 มี.ค. 2557
ประกาศสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต "1 จังหวัด 1 โครงการ"
10 มี.ค. 2557
ประกาศสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต "1 จังหวัด 1 โครงการ"
10 มี.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>