หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (11 ก.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 ก.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 ก.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 ก.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 ก.ย. 2557)
ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ (การ์ด E1 truck card AVAYA) จำนวน 1 ชุด (11 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (11 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (10 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (10 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (10 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 ก.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลางการเช่าที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมยอดปิรามิด อาคาร 1 เพือป้องกันน้้ารั่วซึม สำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. (10 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (10 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง่จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (10 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (9 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (9 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (9 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (9 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>