หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (9 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (9 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (9 ก.ย. 2557)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศการเปิดเผอยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (8 ก.ย. 2557)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศการเปิดเผอยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการเช่าอาคารที่ทำการ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (8 ก.ย. 2557)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศการเปิดเผอยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (8 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (8 ก.ย. 2557)
การจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (8 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช. กิจกรรมการนำสื่อที่ได้รับทุนสนับสนุนและผลิตเรียบร้อยแล้วไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ (6 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2558 (5 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 (5 ก.ย. 2557)
ราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (5 ก.ย. 2557)
ราคากลาง+TOR จัดซื้ออาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 20 กระบอก (5 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (5 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (5 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 (4 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างนักเขียนเรื่องสั้น (4 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างทำผ้าม่านสำนักงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (4 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>