หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (4 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3 ก.ย. 2557)
ประกาศคราคากลางค่าเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3 ก.ย. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง กิจกรรมผลิตหนังสือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (1 ก.ย. 2557)
ประกาศราคากลาง โครงการบัญญัติ 10 ประการ สร้างค่านิยม "คนพันธุ์ใหม่" กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ จ้างผลิตเครื่องเขียน จำนวน 20,000 ชุด (1 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (29 ส.ค. 2557)
การเปิดเผยราคารกลางการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (29 ส.ค. 2557)
ราคากลางการจ้างผลิตดีวีดีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" (29 ส.ค. 2557)
ราคากลางและTOR จัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (Level III) จำนวน 20 ตัว (29 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือมาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ (28 ส.ค. 2557)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์ (26 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (22 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 เครื่อง (22 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ "เนื้อหาสาระด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. ๒๕๕๗ หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์" (22 ส.ค. 2557)
ราคากลางจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อความสำเร็จในการติดตามทรัพย์สินคืน (APEC Multi-YEAR Project) (21 ส.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (21 ส.ค. 2557)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) (19 ส.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ชั่วคราวแห่งที่ 2 {สำนักงานที่ดินจังหวัด (เดิม)} (19 ส.ค. 2557)
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>