หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์ (26 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (22 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 เครื่อง (22 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ "เนื้อหาสาระด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. ๒๕๕๗ หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์" (22 ส.ค. 2557)
ราคากลางจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อความสำเร็จในการติดตามทรัพย์สินคืน (APEC Multi-YEAR Project) (21 ส.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (21 ส.ค. 2557)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) (19 ส.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ชั่วคราวแห่งที่ 2 {สำนักงานที่ดินจังหวัด (เดิม)} (19 ส.ค. 2557)
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18 ส.ค. 2557)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (15 ส.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์สมุดโน๊ต (15 ส.ค. 2557)
จ้างผลิตชุดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอแอลอีดี (ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร) (15 ส.ค. 2557)
การจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. (13 ส.ค. 2557)
กิจกรรมประกวดคำขวัญหรือสัญลักษณ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต จัดจ้างผลิตเสื้อโปโล (7 ส.ค. 2557)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุส่วนกลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 12 รายการ (7 ส.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 800 ใบ (7 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง (7 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางกิจกรรมเผยแพร่ภาพวาดที่ชนะการประกวด (การจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด"ภาพลักษณ์นักการเมือง") (6 ส.ค. 2557)
โครงการจัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานและซอร์ฟแวร์ (6 ส.ค. 2557)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 5 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ)) (6 ส.ค. 2557)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุส่วนกลางสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 9 รายการ (5 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>