หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18 ส.ค. 2557)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (15 ส.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์สมุดโน๊ต (15 ส.ค. 2557)
จ้างผลิตชุดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอแอลอีดี (ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร) (15 ส.ค. 2557)
การจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. (13 ส.ค. 2557)
กิจกรรมประกวดคำขวัญหรือสัญลักษณ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต จัดจ้างผลิตเสื้อโปโล (7 ส.ค. 2557)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุส่วนกลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 12 รายการ (7 ส.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 800 ใบ (7 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง (7 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางกิจกรรมเผยแพร่ภาพวาดที่ชนะการประกวด (การจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด"ภาพลักษณ์นักการเมือง") (6 ส.ค. 2557)
โครงการจัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานและซอร์ฟแวร์ (6 ส.ค. 2557)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 5 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ)) (6 ส.ค. 2557)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุส่วนกลางสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 9 รายการ (5 ส.ค. 2557)
ราคากลางจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ. 2557 (5 ส.ค. 2557)
ราคากลาง หนังสือนิทานคุณธรรม ภาษายาวี จำนวน 1,260 เล่ม (5 ส.ค. 2557)
ราคากลาง จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตวิดิทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมสำเนาเป็นแผ่นซี.ดี. (5 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปหารือข้อราชการระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 (4 ส.ค. 2557)
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทางานของสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด (๔๔ จังหวัด) (1 ส.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตบัตรคำ - บัตรภาพ (30 ก.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต 12,000 เล่ม (30 ก.ค. 2557)
จ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 52 (ไตรมาส 4) (29 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>