หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จี้ภาครัฐกู้ภาพลักษณ์โปร่งใสด่วน หลังค่าดัชนีโปร่งใสของประเทศตกต่ำเหลือเพียง 35 คะแนน
3 ธ.ค. 2556
ความคืบหน้าในการไต่สวนโครงการรับจำนำข้าว
3 ธ.ค. 2556
ความคืบหน้าในการไต่สวนโครงการรับจำนำข้าว
3 ธ.ค. 2556
การส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
2 ธ.ค. 2556
การสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับกรณีการยื่นถอดถอน ส.ส. - ส.ว. ที่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
28 พ.ย. 2556
ป.ป.ช. ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม กรณีเรื่องกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ และกรณีร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
28 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
26 พ.ย. 2556
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2554
26 พ.ย. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช. รายงานความคืบหน้า กรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ
26 พ.ย. 2556
รับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) วันที่ 18 พ.ย. 2556 ถึง 20 มกราคม 2557
26 พ.ย. 2556
รายชื่อเอกสารส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4
25 พ.ย. 2556
ป.ป.ช.แถลงเรื่อง กรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ และกรณีร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 270 กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พ.ศ. ... เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
21 พ.ย. 2556
การบรรยายธรรมพิเศษ หัวข้อ “สังคมคุณธรรมโปร่งใส : ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย”
20 พ.ย. 2556
อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตือนสติคนไทย เชิดชูคนดีเปิดโปงคนโกง และยึดถือคุณธรรม ๔ ประการ
20 พ.ย. 2556
บรรยากาศภาพงาน "วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 14 ปี" 18 พฤศจิกายน 2556
18 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเครื่องบายศรี เครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 14 ปี
16 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
13 พ.ย. 2556
กิจกรรม การประกวดบทความเพื่อป้องกันการทุจริตในจังหวัดยะลา หัวข้อ “ การป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตาม มติ ครม. ”
13 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์วัดปรมัยยิกาวาส (พระอารามหลวง) ซึ่งสรุปยอดเงินถวายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,099,999 บาท
11 พ.ย. 2556
ป.ป.ช. ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประกาศจุดยืนคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชัน
6 พ.ย. 2556
ป.ป.ช. ส่งความเห็นต่อวุฒิสภา ประกาศจุดยืน เรื่อง “ร่าง พรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ….”
5 พ.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>