หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประธานกลุ่มรักประเทศไทย ให้กำลังใจ ป.ป.ช
13 ธ.ค. 2556
ประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย ยื่นหนังสือและให้กำลังใจ ป.ป.ช.
13 ธ.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้กับสังคมไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
11 ธ.ค. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ธ.ค. 2556
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6 ธ.ค. 2556
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ถวายสัตย์ปฏิญาณ
4 ธ.ค. 2556
ป.ป.ช. จี้ภาครัฐกู้ภาพลักษณ์โปร่งใสด่วน หลังค่าดัชนีโปร่งใสของประเทศตกต่ำเหลือเพียง 35 คะแนน
3 ธ.ค. 2556
ความคืบหน้าในการไต่สวนโครงการรับจำนำข้าว
3 ธ.ค. 2556
ความคืบหน้าในการไต่สวนโครงการรับจำนำข้าว
3 ธ.ค. 2556
การส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
2 ธ.ค. 2556
การสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับกรณีการยื่นถอดถอน ส.ส. - ส.ว. ที่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
28 พ.ย. 2556
ป.ป.ช. ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม กรณีเรื่องกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ และกรณีร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
28 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
26 พ.ย. 2556
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2554
26 พ.ย. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช. รายงานความคืบหน้า กรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ
26 พ.ย. 2556
รับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) วันที่ 18 พ.ย. 2556 ถึง 20 มกราคม 2557
26 พ.ย. 2556
รายชื่อเอกสารส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4
25 พ.ย. 2556
ป.ป.ช.แถลงเรื่อง กรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ และกรณีร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 270 กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พ.ศ. ... เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
21 พ.ย. 2556
การบรรยายธรรมพิเศษ หัวข้อ “สังคมคุณธรรมโปร่งใส : ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย”
20 พ.ย. 2556
อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตือนสติคนไทย เชิดชูคนดีเปิดโปงคนโกง และยึดถือคุณธรรม ๔ ประการ
20 พ.ย. 2556
บรรยากาศภาพงาน "วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 14 ปี" 18 พฤศจิกายน 2556
18 พ.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>