หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) จำนวน 1 ระบบ (23 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมถนนพื้นผิวแกรนิตหน้าอาคาร 1 ประตู 1 พร้อมทัั้งรื้อแผ่นพื้นแกรนิตบริเวณขอบถนน และบริเวณน้ำพุฐานด้านหน้ารัชกาลที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช. (22 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (Web Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (17 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 44 คัน (17 ม.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌง 3966 กรุงเทพมหานคร (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (15 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางจัดพิมพ์คู่มือวิชาพิเศษหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (12 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางสำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต (11 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (9 ม.ค. 2561)
ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ (8 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ กิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทส ณ จังหวัดชลุรี และจังหวัดระยอง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 2 (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์) (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (28 ธ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี (26 ธ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4/80 แกรม (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศจ้างทำปกใส่ใบประกาศนียบัตร หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 2 (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน 25 เล่ม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (7 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>