หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำสื่อประกอบการเผยแพร่ความรู้โครงการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน (16 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างผลิตสมุดโทรศัพท์สำนักงาน ป.ป.ช. 2561 (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างตามโครงการจัดทำหนังสือเพื่อรวบรวมรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (13 ก.พ. 2561)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (9 ก.พ. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity Management) (8 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ระยะที่ 4 (8 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประชุมเพื่อประสานงานคดี/จัดทำข้อตกลงเพื่อการปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ หรือดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ) (7 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับลิฟต์ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนครปฐม (7 ก.พ. 2561)
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย Network (6 ก.พ. 2561)
ราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (2 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการเช่าห้องประชุม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (2 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลางจ้างตามโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด"คนไทยไม่โกง"ฯ (2 ก.พ. 2561)
ราคากลางการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่โกง(Thailand No Corruption) (29 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางการประกวดราคาซื้อผงหมึกเครื่องหมึกเครื่องพิมพ์ฯ (26 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) จำนวน 1 ระบบ (23 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมถนนพื้นผิวแกรนิตหน้าอาคาร 1 ประตู 1 พร้อมทัั้งรื้อแผ่นพื้นแกรนิตบริเวณขอบถนน และบริเวณน้ำพุฐานด้านหน้ารัชกาลที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช. (22 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (Web Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (17 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 44 คัน (17 ม.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (15 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>