หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ส่งความเห็นต่อวุฒิสภา ประกาศจุดยืน เรื่อง “ร่าง พรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ….”
5 พ.ย. 2556
ประมวลภาพการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ตามโครงการลูกเสือช่อสะอาด
1 พ.ย. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
31 ต.ค. 2556
ปปช. จัดประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ ปปจ. ในพื้นที่ 44 จังหวัด
25 ต.ค. 2556
ป.ป.ช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน”
24 ต.ค. 2556
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้าเนื่องในวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2556
พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
22 ต.ค. 2556
เชิญชมการให้สัมภาษณ์ของนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.
22 ต.ค. 2556
เชิญรับชมสัมภาษณ์กรรมการ ป.ป.ช.
17 ต.ค. 2556
ภาพพระเกจิอาจารย์ให้เมตตาจารอักขระมงคลบ่นแผ่นโลหะเพื่อนำไปหลอมเป็นชนวนในการสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ป.ป.ช. จากจังหวัดต่างๆ
9 ต.ค. 2556
ป.ป.ช.ร่วมงานสัมมนาแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8 ต.ค. 2556
ผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ลำพูน
8 ต.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
8 ต.ค. 2556
ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเสวนาและแถลงผลการดำเนินงาน 1 ปี ของการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 ต.ค. 2556
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย
2 ต.ค. 2556
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคใต้) ประจำปี 2556
2 ต.ค. 2556
การไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีนายล้วน ปั้นปาน
25 ก.ย. 2556
ป.ป.ช. ส่งเสริมสื่อน้ำดีมอบรางวัลช่อสะอาด เป็นปีที่ 3
24 ก.ย. 2556
รางวัล APEC-ACT Achievement Award Announcement
24 ก.ย. 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนรวมพลังต่อต้านการทุจริต
23 ก.ย. 2556
หนังสือเเจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่ ปช 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รากลาง และการคำนวณราคากลาง
20 ก.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>