หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

บรรยากาศภาพงาน "วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 14 ปี" 18 พฤศจิกายน 2556
18 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเครื่องบายศรี เครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 14 ปี
16 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
13 พ.ย. 2556
กิจกรรม การประกวดบทความเพื่อป้องกันการทุจริตในจังหวัดยะลา หัวข้อ “ การป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตาม มติ ครม. ”
13 พ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์วัดปรมัยยิกาวาส (พระอารามหลวง) ซึ่งสรุปยอดเงินถวายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,099,999 บาท
11 พ.ย. 2556
ป.ป.ช. ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประกาศจุดยืนคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชัน
6 พ.ย. 2556
ป.ป.ช. ส่งความเห็นต่อวุฒิสภา ประกาศจุดยืน เรื่อง “ร่าง พรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ….”
5 พ.ย. 2556
ประมวลภาพการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ตามโครงการลูกเสือช่อสะอาด
1 พ.ย. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
31 ต.ค. 2556
ปปช. จัดประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ ปปจ. ในพื้นที่ 44 จังหวัด
25 ต.ค. 2556
ป.ป.ช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน”
24 ต.ค. 2556
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้าเนื่องในวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2556
พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
22 ต.ค. 2556
เชิญชมการให้สัมภาษณ์ของนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.
22 ต.ค. 2556
เชิญรับชมสัมภาษณ์กรรมการ ป.ป.ช.
17 ต.ค. 2556
ภาพพระเกจิอาจารย์ให้เมตตาจารอักขระมงคลบ่นแผ่นโลหะเพื่อนำไปหลอมเป็นชนวนในการสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ป.ป.ช. จากจังหวัดต่างๆ
9 ต.ค. 2556
ป.ป.ช.ร่วมงานสัมมนาแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8 ต.ค. 2556
ผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ลำพูน
8 ต.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
8 ต.ค. 2556
ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเสวนาและแถลงผลการดำเนินงาน 1 ปี ของการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 ต.ค. 2556
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย
2 ต.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>