หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (27 มิ.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะคงทนถาวรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (25 มิ.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ (25 มิ.ย. 2557)
การจัดซื้อโต๊ะกลมจีน จำนวน 30 ตัว (12 มิ.ย. 2557)
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) (12 มิ.ย. 2557)
การประกาศราคากลางฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ของ สปจ.สิงห์บุรี (11 มิ.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางวิทยุ (4 มิ.ย. 2557)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 67 เครื่อง (3 มิ.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างดำเนินการวางแผนและจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557 (3 มิ.ย. 2557)
จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานของผู้บริหารและพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณชั้น 3 อาคาร 1 (29 พ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุส่วนกลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 14 รายการ (28 พ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจัดแปลเอกสารพยานหลักฐานตามข้อไม่สมบูรณ์ฯ (26 พ.ค. 2557)
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ไตรมาส 2 (22 พ.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต (21 พ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ขนาด 2 ชั้น จำนวน 250 หีบ (14 พ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหารพร้อมเผยแพร่ทางโทรทัศน์ (8 พ.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างผลิตหนังสือคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา (6 พ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (2 พ.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงทนถาวร) สปจ.ฉะเชิงเทรา (1 พ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สปจ. สิงห์บุรี (28 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตโปสเตอร์ (28 เม.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>