หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 (NACC Intrgrity Awards 2012)
18 ก.ค. 2556
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณีเห็นชอบและลงนามในแถลงการณ์ร่วม ไทย -กัมพูชา สนับสนุนให้ประเทศกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยมิชอบ
18 ก.ค. 2556
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลกับมาตรการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
18 ก.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
17 ก.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 12 ปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
15 ก.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทย เปิดที่ทำการใหม่สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
11 ก.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๒๕ ปี NBT ทีวีเพื่อสาธารณะ สื่อสารสู่สังคม
11 ก.ค. 2556
ป.ป.ช.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
11 ก.ค. 2556
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใสใจจริยธรรม”
9 ก.ค. 2556
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยืนยันการดำเนินการเรื่อง วางระบบบริหารจัดการน้ำ "ป.ป.ช." ยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และอยู่ภายใในกรอบเวลาที่กฏหมายกำหนด
5 ก.ค. 2556
ป.ป.ช. เผยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดระยะที่ 1 จำนวน 1183 ราย
5 ก.ค. 2556
ประมวลภาพงานพิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือและลงนาม MOU กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
5 ก.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดประชุมประสานพลังความร่วมมือในการติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืน
5 ก.ค. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
2 ก.ค. 2556 11:23:20
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการบังคับสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
2 ก.ค. 2556
ป.ป.ช.จัดสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือ และแสวงหาแนวทางป้องกันการทุจริตในรัฐวิสาหกิจร่วมกัน
2 ก.ค. 2556
ป.ป.ช. เผยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแล้ว 226 ราย พร้อมกระตุ้นคนดีทุกจังหวัด ยื่นสมัครได้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
28 มิ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดแถลงข่าวการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
28 มิ.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>