หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศผลประกวดการพูดรอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2556
18 ก.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จัดแถลงผลการดำเนินงานโครงการหมาเฝ้าบ้าน
18 ก.ย. 2556
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2556
13 ก.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 ครบรอบปีที่ 37
10 ก.ย. 2556
การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา
10 ก.ย. 2556
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
9 ก.ย. 2556
ประมวลภาพงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 : ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
9 ก.ย. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
6 ก.ย. 2556
ประมวลภาพข่าว ป.ป.ช. จัดงานส่งเสริมจริยธรรมนักการเมืองไทย เมื่อวันที่ ๔ กันยายนที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ)
6 ก.ย. 2556
ผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2556
5 ก.ย. 2556
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ)" ประจำปี 2556
3 ก.ย. 2556
สรุปรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ร่ำรวยผิดปกติ
2 ก.ย. 2556
แนวคิดและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ
29 ส.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
29 ส.ค. 2556
ประกาศผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดการพูด ประจำปี 2556
29 ส.ค. 2556
ประกาศผลการตัดสินการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
การประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
การประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
23 ส.ค. 2556
พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 ส.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>