หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย
2 ต.ค. 2556
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคใต้) ประจำปี 2556
2 ต.ค. 2556
การไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีนายล้วน ปั้นปาน
25 ก.ย. 2556
ป.ป.ช. ส่งเสริมสื่อน้ำดีมอบรางวัลช่อสะอาด เป็นปีที่ 3
24 ก.ย. 2556
รางวัล APEC-ACT Achievement Award Announcement
24 ก.ย. 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนรวมพลังต่อต้านการทุจริต
23 ก.ย. 2556
หนังสือเเจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่ ปช 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รากลาง และการคำนวณราคากลาง
20 ก.ย. 2556
หนังสือแจ้งเวียน ที่ ปช 001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
20 ก.ย. 2556
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคตะวันออก) ประจำปี 2556
20 ก.ย. 2556
ป.ป.ช.จัดประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
18 ก.ย. 2556
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
18 ก.ย. 2556
ประกาศผลประกวดการพูดรอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2556
18 ก.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จัดแถลงผลการดำเนินงานโครงการหมาเฝ้าบ้าน
18 ก.ย. 2556
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2556
13 ก.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 ครบรอบปีที่ 37
10 ก.ย. 2556
การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา
10 ก.ย. 2556
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
9 ก.ย. 2556
ประมวลภาพงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 : ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
9 ก.ย. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
6 ก.ย. 2556
ประมวลภาพข่าว ป.ป.ช. จัดงานส่งเสริมจริยธรรมนักการเมืองไทย เมื่อวันที่ ๔ กันยายนที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ)
6 ก.ย. 2556
ผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2556
5 ก.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>