หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาวระบบปั๊มแอ็คชั่น ขนาด 12 เกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านอำนวยการ (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ. โค้ช และชมรมฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ. โค้ช และชมรมฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่อง นิติเศรษฐศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 1 (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต, กิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ. โค้ชฯ และชมรมฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต, กิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ. โค้ชฯ และชมรมฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ (ตรวจเช็คระยะ 60,000 กิโลเมตร) หมายเลขทะเบียน กว 1933 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง ของสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ2 (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Ricoh Aficio SP – 440DN (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 3 (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในกิจกรรม 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ. โค้ชฯ และชมรมฯ โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (จังหวัดยะลา) จำนวน 1 ราย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึกสินค้าเบญจรงค์ จำนวน 1 รายการ (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 จำนวน 40,000 เล่ม - สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาว้นที่ 12 ธันวาคม 2561 (จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ 1233 นนทบุรี) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (12 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>