หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางจ้างผลิตสำเนาซีดีเพลง จำนวน 20,000 แผ่น (25 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือนิทานคุณธรรมสอนใจ จำนวน 34,000 เล่ม (25 เม.ย. 2557)
จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ (24 เม.ย. 2557)
จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ทางวิทยุ (24 เม.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุส่วนกลางสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 16 ราายการ (24 เม.ย. 2557)
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก จำนวน 8 รายการ (23 เม.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2557 (21 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างล่าม "โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานไต่สวน" : ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ UNAFEI (21 เม.ย. 2557)
ราคากลาง จัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กและป้ายบอกแนวทาง (21 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างพาหนะในต่างประเทศ (รถบัสปรับอากาศ) ณ ประเทศญี่ปุ่น (17 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างพาหนะในต่างประเทศ (รถตู้ปรับอากาศ) ในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานไต่สวน” รุ่นที่ 6 (11 เม.ย. 2557)
ราคากลางจ้างแปลเอกสารพยานหลักฐานตามข้อไม่สมบูรณ์ฯ (10 เม.ย. 2557)
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไป-กลับ โครงการอบรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (10 เม.ย. 2557)
การจัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องใช้สำนักงานประเภทผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (10 เม.ย. 2557)
จ้างปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการ (10 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ลงบนแผ่นป้ายตามท้องถนน Billboard (9 เม.ย. 2557)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะประชุม, เก้าอี้สำนักงาน, ตู้เอกสาร, เครื่องใช้ในสำนักงาน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (3 เม.ย. 2557)
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ยี่ห้อแคเรียร์ มี มอก. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3 เม.ย. 2557)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง (2 เม.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27 มี.ค. 2557)
จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (27 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>