หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ไตรมาส 2 (22 พ.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต (21 พ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ขนาด 2 ชั้น จำนวน 250 หีบ (14 พ.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหารพร้อมเผยแพร่ทางโทรทัศน์ (8 พ.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจ้างผลิตหนังสือคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา (6 พ.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (2 พ.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงทนถาวร) สปจ.ฉะเชิงเทรา (1 พ.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สปจ. สิงห์บุรี (28 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตโปสเตอร์ (28 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตนิทานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม (28 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างถอดบทเรียนและผลิตสื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (28 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,600 ตัว (28 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตสำเนาซีดีเพลง จำนวน 20,000 แผ่น (25 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือนิทานคุณธรรมสอนใจ จำนวน 34,000 เล่ม (25 เม.ย. 2557)
จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ (24 เม.ย. 2557)
จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ทางวิทยุ (24 เม.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุส่วนกลางสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 16 ราายการ (24 เม.ย. 2557)
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก จำนวน 8 รายการ (23 เม.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2557 (21 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างล่าม "โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานไต่สวน" : ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ UNAFEI (21 เม.ย. 2557)
ราคากลาง จัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กและป้ายบอกแนวทาง (21 เม.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>