หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตโปสเตอร์ (28 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตนิทานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม (28 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างถอดบทเรียนและผลิตสื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (28 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,600 ตัว (28 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตสำเนาซีดีเพลง จำนวน 20,000 แผ่น (25 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือนิทานคุณธรรมสอนใจ จำนวน 34,000 เล่ม (25 เม.ย. 2557)
จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ (24 เม.ย. 2557)
จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ทางวิทยุ (24 เม.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุส่วนกลางสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 16 ราายการ (24 เม.ย. 2557)
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก จำนวน 8 รายการ (23 เม.ย. 2557)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2557 (21 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างล่าม "โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานไต่สวน" : ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ UNAFEI (21 เม.ย. 2557)
ราคากลาง จัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กและป้ายบอกแนวทาง (21 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างพาหนะในต่างประเทศ (รถบัสปรับอากาศ) ณ ประเทศญี่ปุ่น (17 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างพาหนะในต่างประเทศ (รถตู้ปรับอากาศ) ในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานไต่สวน” รุ่นที่ 6 (11 เม.ย. 2557)
ราคากลางจ้างแปลเอกสารพยานหลักฐานตามข้อไม่สมบูรณ์ฯ (10 เม.ย. 2557)
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไป-กลับ โครงการอบรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (10 เม.ย. 2557)
การจัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องใช้สำนักงานประเภทผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (10 เม.ย. 2557)
จ้างปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการ (10 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ลงบนแผ่นป้ายตามท้องถนน Billboard (9 เม.ย. 2557)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะประชุม, เก้าอี้สำนักงาน, ตู้เอกสาร, เครื่องใช้ในสำนักงาน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (3 เม.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>