หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

หน่วยงานและองค์กรจากทุกภาคส่วน รวม 1465 องค์กร ส่งผู้แทนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
10 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในโครงการ “เทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช”
10 พ.ค. 2556
รวมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 พ.ค. 2556
กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส
8 พ.ค. 2556
(สำหรับเอกชนคู่สัญญา) วิธีการขอ User name และ Password และการยื่นแบบ บช. ๑ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
8 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
6 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนเมษายน 2556
1 พ.ค. 2556
ภาพพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 4
29 เม.ย. 2556
ป.ป.ช. ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 4
26 เม.ย. 2556
ป.ป.ช.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสัมนา "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”
25 เม.ย. 2556
ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม ฉบับพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
25 เม.ย. 2556
การประชุมชี้แจง ๘ หน่วยงานนำร่อง : ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA)
25 เม.ย. 2556
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการ สรรหากรรมการ ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ณ กระทรวงมหาดไทย
24 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยงานของรัฐ) ตัวอย่างข้อกำหนดเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
22 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ยืนยันความพร้อมในการเริ่มกระบวนการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ.
17 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี
11 เม.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>