หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะประชุม, เก้าอี้สำนักงาน, ตู้เอกสาร, เครื่องใช้ในสำนักงาน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (3 เม.ย. 2557)
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ยี่ห้อแคเรียร์ มี มอก. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3 เม.ย. 2557)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง (2 เม.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27 มี.ค. 2557)
จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (27 มี.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 51 (25 มี.ค. 2557)
ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง (25 มี.ค. 2557)
จ้างพิมพ์ ติดตั้งไวนิล และค่าโฆษณาป้ายไวนิล สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต (19 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำโล่สำนักงาน ป.ป.ช. (19 มี.ค. 2557)
การจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. (13 มี.ค. 2557)
ราคากลาง ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา (11 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างผลิตหนังสือและ DVD เผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (11 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างผลิตหนังสือและ DVD เผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (11 มี.ค. 2557)
การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู, 18,000 บีทียู และ 24,000 บีทียู (6 มี.ค. 2557)
โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption”กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์เชิญชวนร่วมส่งผลงาน (3 มี.ค. 2557)
การจัดจ้างบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (27 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (21 ก.พ. 2557)
โครงการจัดหาระบบถ่ายทอดสดและระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (20 ก.พ. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 250 หีบ (3,000 ม้วน) (19 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (ชุดเครื่องเขียน) จำนวน 20,373 ชุด (19 ก.พ. 2557)
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ ไตรมาสที่ 2 (19 ก.พ. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>