หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (27 มี.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 51 (25 มี.ค. 2557)
ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง (25 มี.ค. 2557)
จ้างพิมพ์ ติดตั้งไวนิล และค่าโฆษณาป้ายไวนิล สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต (19 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำโล่สำนักงาน ป.ป.ช. (19 มี.ค. 2557)
การจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. (13 มี.ค. 2557)
ราคากลาง ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา (11 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างผลิตหนังสือและ DVD เผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (11 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างผลิตหนังสือและ DVD เผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (11 มี.ค. 2557)
การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู, 18,000 บีทียู และ 24,000 บีทียู (6 มี.ค. 2557)
โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption”กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์เชิญชวนร่วมส่งผลงาน (3 มี.ค. 2557)
การจัดจ้างบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (27 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (21 ก.พ. 2557)
โครงการจัดหาระบบถ่ายทอดสดและระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (20 ก.พ. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 250 หีบ (3,000 ม้วน) (19 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (ชุดเครื่องเขียน) จำนวน 20,373 ชุด (19 ก.พ. 2557)
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ ไตรมาสที่ 2 (19 ก.พ. 2557)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอาคารแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (12 ก.พ. 2557)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอาคารแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู (12 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับติดรถยนต์) จำนวน 13,000 ชิ้น (11 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ช่อสะอาด) จำนวน 3,800 อัน (11 ก.พ. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>