หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลาง จัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กและป้ายบอกแนวทาง (21 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างพาหนะในต่างประเทศ (รถบัสปรับอากาศ) ณ ประเทศญี่ปุ่น (17 เม.ย. 2557)
การจัดจ้างพาหนะในต่างประเทศ (รถตู้ปรับอากาศ) ในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานไต่สวน” รุ่นที่ 6 (11 เม.ย. 2557)
ราคากลางจ้างแปลเอกสารพยานหลักฐานตามข้อไม่สมบูรณ์ฯ (10 เม.ย. 2557)
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไป-กลับ โครงการอบรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (10 เม.ย. 2557)
การจัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องใช้สำนักงานประเภทผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (10 เม.ย. 2557)
จ้างปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการ (10 เม.ย. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ลงบนแผ่นป้ายตามท้องถนน Billboard (9 เม.ย. 2557)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะประชุม, เก้าอี้สำนักงาน, ตู้เอกสาร, เครื่องใช้ในสำนักงาน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (3 เม.ย. 2557)
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ยี่ห้อแคเรียร์ มี มอก. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3 เม.ย. 2557)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง (2 เม.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27 มี.ค. 2557)
จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (27 มี.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 51 (25 มี.ค. 2557)
ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง (25 มี.ค. 2557)
จ้างพิมพ์ ติดตั้งไวนิล และค่าโฆษณาป้ายไวนิล สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต (19 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำโล่สำนักงาน ป.ป.ช. (19 มี.ค. 2557)
การจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. (13 มี.ค. 2557)
ราคากลาง ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา (11 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างผลิตหนังสือและ DVD เผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (11 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างผลิตหนังสือและ DVD เผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (11 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>