หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการพัฒนากลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐด้วยการตรวจสอบแบบบูรณาการองค์กรตรวจสอบ (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำถุงผ้าสำหรับใช้ในโครงการ "พัฒนากลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐด้วยการตรวจสอบแบบบูรณาการองค์กรตรวจสอบ" (6 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561-สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 3 (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 3 (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 3 (6 ธ.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม/ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน กษ 2385 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิธีกรดำเนินรายการโครงการ "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 1 รายการ (เทปใส) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (6 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 115 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มกระดุมและปากกาลูกลื่น โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยะลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ ๔ การประชุมฯ โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยะลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียงและไฟตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการเพื่อใช้ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย ปี 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการเพื่อใช้ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (6 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>