หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ช่อสะอาด) จำนวน 3,800 อัน (11 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ สมุดประชาสัมพันธ์ (กระดาษจดบันทึก) จำนวน 10,508 เล่ม (11 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำม่านอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (7 ก.พ. 2557)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร (6 ก.พ. 2557)
ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี และระบบบริหารการประชุม (6 ก.พ. 2557)
ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานประมาณ การเงิน และบัญชี (6 ก.พ. 2557)
การบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ (6 ก.พ. 2557)
คำบำรุงรักษาเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์ (Web Site) (6 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุส่วนกลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 19 รายการ (6 ก.พ. 2557)
เปิดเผยราคากลางเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบ Antivirus สำหรับเครื่องลูกข่าย (4 ก.พ. 2557)
การจัดซื้อรถประจำตำแหน่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 1 คัน (4 ก.พ. 2557)
การเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (3 ก.พ. 2557)
การเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (3 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ไตรมาสที่ 2 (30 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทาการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (29 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี (24 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 6,900 รีม (24 ม.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>