หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างผลิตหนังสือและ DVD เผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (11 มี.ค. 2557)
การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู, 18,000 บีทียู และ 24,000 บีทียู (6 มี.ค. 2557)
โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption”กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์เชิญชวนร่วมส่งผลงาน (3 มี.ค. 2557)
การจัดจ้างบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (27 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (21 ก.พ. 2557)
โครงการจัดหาระบบถ่ายทอดสดและระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (20 ก.พ. 2557)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 250 หีบ (3,000 ม้วน) (19 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (ชุดเครื่องเขียน) จำนวน 20,373 ชุด (19 ก.พ. 2557)
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ ไตรมาสที่ 2 (19 ก.พ. 2557)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอาคารแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (12 ก.พ. 2557)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอาคารแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู (12 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับติดรถยนต์) จำนวน 13,000 ชิ้น (11 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ (เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ช่อสะอาด) จำนวน 3,800 อัน (11 ก.พ. 2557)
การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ฯ สมุดประชาสัมพันธ์ (กระดาษจดบันทึก) จำนวน 10,508 เล่ม (11 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำม่านอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (7 ก.พ. 2557)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร (6 ก.พ. 2557)
ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี และระบบบริหารการประชุม (6 ก.พ. 2557)
ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานประมาณ การเงิน และบัญชี (6 ก.พ. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>