หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๒๕ ปี NBT ทีวีเพื่อสาธารณะ สื่อสารสู่สังคม
11 ก.ค. 2556
ป.ป.ช.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
11 ก.ค. 2556
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใสใจจริยธรรม”
9 ก.ค. 2556
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยืนยันการดำเนินการเรื่อง วางระบบบริหารจัดการน้ำ "ป.ป.ช." ยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และอยู่ภายใในกรอบเวลาที่กฏหมายกำหนด
5 ก.ค. 2556
ป.ป.ช. เผยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดระยะที่ 1 จำนวน 1183 ราย
5 ก.ค. 2556
ประมวลภาพงานพิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือและลงนาม MOU กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
5 ก.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดประชุมประสานพลังความร่วมมือในการติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืน
5 ก.ค. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
2 ก.ค. 2556 11:23:20
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการบังคับสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
2 ก.ค. 2556
ป.ป.ช.จัดสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือ และแสวงหาแนวทางป้องกันการทุจริตในรัฐวิสาหกิจร่วมกัน
2 ก.ค. 2556
ป.ป.ช. เผยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแล้ว 226 ราย พร้อมกระตุ้นคนดีทุกจังหวัด ยื่นสมัครได้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
28 มิ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดแถลงข่าวการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
28 มิ.ย. 2556
นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เข้ารับโล่เกียรติยศประจำปี 2556 ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 มิ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “ ป.ป.ช. โคราชพบผู้บริหารท้องถิ่น”
26 มิ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนมิถุนายน 2556
25 มิ.ย. 2556
กรรมการ ป.ป.ช. เชิญชวนสมัคร "กรรมการ ป.ป.จ. สระแก้ว"
24 มิ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช เตือนคู่สัญญาโครงการหน่วยงานของรัฐ ต้องยื่นแบบแสดงรายการบัญชีรับจ่ายพร้อมการยื่นภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด
24 มิ.ย. 2556
การประชุมส่วนประสานงานการติดตามทรัพย์สินคืน ครั้งที่ ๔ (“The 4th StAR/INTERPOL Global Focal Point Conference on Asset Recovery”)
19 มิ.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อเลือกประธานกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. จังหวัดขอนแก่น
13 มิ.ย. 2556
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
12 มิ.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>