หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 จำนวน 40,000 เล่ม - สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาว้นที่ 12 ธันวาคม 2561 (จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ 1233 นนทบุรี) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 7,506.05 บาท (11 ธ.ค. 2561)
ร่างประกาศเชิญชวน,ร่างเอกสารประกวดราคา,TOR จ้างโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปิดโปงการทุจริต (11 ธ.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน (License) Microsoft Office จำนวน 1,264 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1120 นบ. (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1120 นบ. (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและแนวคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive) (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับต้น" รุ่นที่ 6 (7 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ อัน (ศทส.) (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเช่าเวลาออกอากาศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อในการตระหนักถึงปัญหาการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อไว้ใช้ในงานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (7 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สปม.) (7 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (7 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>