หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (3 ก.พ. 2557)
การเปิดเผยราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ไตรมาสที่ 2 (30 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทาการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (29 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี (24 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 6,900 รีม (24 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อแฟ้มแจาะแข็งสันกว้าง จำนวน 2 รายการ (24 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคารกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะทำงานผู้บริหาร, โต๊ะประชุม, โต๊ะทำงานสำหรับกรรมการ ป.ป.จ. และตู้นิรภัย) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง (23 ม.ค. 2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคดีทุจริต (21 ม.ค. 2557)
การจัดจ้างล่ามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง ภาคการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สถาบัน UNAFEI (20 ม.ค. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ (18 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (17 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (17 ม.ค. 2557)
โครงการจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง อาคารนครปฐม (16 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (15 ม.ค. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ (10 ม.ค. 2557)
จัดจ้างดำเนินโครงการศึกษาดูงาน ปฏิบัติธรรมและอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (8 ม.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นห้อง) (7 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (2 ม.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม) (25 ธ.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุส่วนกลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 21 รายการ (25 ธ.ค. 2556)
ราคากลางจ้างเหมาบริการใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดประชุมสมัชชาแห่งภาคี IACA ครั้งที่ 2 (17 ธ.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>