หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง อาคารนครปฐม (16 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (15 ม.ค. 2557)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ (10 ม.ค. 2557)
จัดจ้างดำเนินโครงการศึกษาดูงาน ปฏิบัติธรรมและอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (8 ม.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นห้อง) (7 ม.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (2 ม.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม) (25 ธ.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุส่วนกลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 21 รายการ (25 ธ.ค. 2556)
ราคากลางจ้างเหมาบริการใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดประชุมสมัชชาแห่งภาคี IACA ครั้งที่ 2 (17 ธ.ค. 2556)
เปิดเผยราคากลาง ค่าเช่าอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 ธ.ค. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (16 ธ.ค. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (12 ธ.ค. 2556)
การจ้างทำเข็มวิทยฐานะโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 4 (9 ธ.ค. 2556)
จ้างประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพ์โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ปี 2556 (9 ธ.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน (6 ธ.ค. 2556)
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (4 ธ.ค. 2556)
การจัดจ้างแสดงนิทรรศการภาพวาด "ผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมือง" (4 ธ.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง งานประมวลการวิเคราะห์ข่าว (4 ธ.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร (4 ธ.ค. 2556)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (3 ธ.ค. 2556)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (3 ธ.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>