หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าพบหารือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในเรื่อง การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและวิธีกำหนดราคากลางให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
30 ม.ค. 2556
รายงานพิเศษเรื่อง "ป.ป.ช. ปลุกสังคมไทยสรรหาคนดีทั่วแผ่นดิน ตั้งเป็นกรรมการประจำจังหวัดกำจัดคอร์รัปชัน"
30 ม.ค. 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประชาชนร่วมตั้งปณิธานความซื่อสัตย์สุจริตในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนมกราคม 2556
27 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
25 ม.ค. 2556
สปจ.อย. บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พบหัวหน้าส่วนราชการ
23 ม.ค. 2556
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556
23 ม.ค. 2556
กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกิจกรรมต้นกล้าช่อสะอาดกับภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา
22 ม.ค. 2556
โครงการค่ายเยาวชนขอนแก่นโปร่งใสต้านภัยคอร์รัปชั่น
22 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการร่างกระบวนวิชาต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงาน 90 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก้าวหน้า ก้าวนำ ก้าวล้ำ ก้าวไกล
16 ม.ค. 2556
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป้นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
15 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๖ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 ม.ค. 2556
ปปช. ร่วมแสดงความยินดี มติชน ก้าวสู่ปีที่ 36 “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง”
10 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการโครงการ"การประชุมให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 ม.ค. 2556
การประกวดโครงการรักชาติฯ ประจำปี 2556
4 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม “การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. จังหวัดสระแก้ว”
28 ธ.ค. 2555
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงศึกษาธิการ
25 ธ.ค. 2555 17:41:12
ป.ป.ช. - กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำหลักสูตร เรื่อง "ต่อต้านการคอร์รัปชัน" บรรจุในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา
21 ธ.ค. 2555
ขอเรียนเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ "พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงศึกษาธิการ" ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555" ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
20 ธ.ค. 2555
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารโลก
18 ธ.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>