หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีทุจริตการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
23 พ.ค. 2556
ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “คน ป.ป.ช. เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือคดี”
21 พ.ค. 2556
ขอเชิญชมกรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รักเมืองไทย”
20 พ.ค. 2556
แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
17 พ.ค. 2556
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
17 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตอาเซียน
17 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ และร่วมงานเนื่องในโอกาสวันปรีดี ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
14 พ.ค. 2556
หน่วยงานและองค์กรจากทุกภาคส่วน รวม 1465 องค์กร ส่งผู้แทนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
10 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในโครงการ “เทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช”
10 พ.ค. 2556
รวมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 พ.ค. 2556
กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส
8 พ.ค. 2556
(สำหรับเอกชนคู่สัญญา) วิธีการขอ User name และ Password และการยื่นแบบ บช. ๑ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
8 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
6 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนเมษายน 2556
1 พ.ค. 2556
ภาพพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 4
29 เม.ย. 2556
ป.ป.ช. ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 4
26 เม.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>