หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส
8 พ.ค. 2556
(สำหรับเอกชนคู่สัญญา) วิธีการขอ User name และ Password และการยื่นแบบ บช. ๑ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
8 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
6 พ.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนเมษายน 2556
1 พ.ค. 2556
ภาพพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 4
29 เม.ย. 2556
ป.ป.ช. ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 4
26 เม.ย. 2556
ป.ป.ช.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสัมนา "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”
25 เม.ย. 2556
ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม ฉบับพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
25 เม.ย. 2556
การประชุมชี้แจง ๘ หน่วยงานนำร่อง : ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA)
25 เม.ย. 2556
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการ สรรหากรรมการ ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ณ กระทรวงมหาดไทย
24 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยงานของรัฐ) ตัวอย่างข้อกำหนดเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
22 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ยืนยันความพร้อมในการเริ่มกระบวนการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ.
17 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี
11 เม.ย. 2556
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
11 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. วางพวงมาลาเนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
9 เม.ย. 2556
ปปช. ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด
9 เม.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>