หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (3 ธ.ค. 2556)
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ The Nation และนิตรสารเนชั่นสุดสัปดาห์ (3 ธ.ค. 2556)
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ Bangkok Post และนิตรสารโพสต์ทูเดย์ฯ (3 ธ.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร (29 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (26 พ.ย. 2556)
การเปิดราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ/ครั้ง (จำนวน 24 ครั้ง) รวม 4 ไตรมาส (25 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 49 ไตรมาสที่่ 1 จำนวน 26,000 เล่ม (25 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (18 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 200 หีบ (1หีบ/12 ม้วน) (16 พ.ย. 2556)
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อและรูปภาพของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (14 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างพาหนะในต่างประเทศ (รถตู้ปรับอากาาศ) (13 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล (11 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (11 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (11 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (11 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (7 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (7 พ.ย. 2556)
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (5 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (1 พ.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (1 พ.ย. 2556)
การจ้างผลิตและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (1 พ.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>