หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ปปช. ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด
9 เม.ย. 2556
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2556
5 เม.ย. 2556
กรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการประชุม
4 เม.ย. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
4 เม.ย. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เข้าพบท้องถิ่นจังหวัดฯ (30/03/2556)
4 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยของรัฐ) วิธีการขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) เพื่อเข้าใช้ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญา
3 เม.ย. 2556
ประกาศรายชื่อหน่วยงานผู้สมัครที่ได้รับการพิจาณาให้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 (NACC Integrity Awards 2012)
1 เม.ย. 2556
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
1 เม.ย. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และท้องถิ่นจังหวัดฯ
30 มี.ค. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2556
30 มี.ค. 2556
ป.ป.ช. สร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อจัดเสวนาฯ ร่วมต้านคนโกง
29 มี.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อต้านการทุจริตสู่เยาวชน
28 มี.ค. 2556
ป.ป.ช. กระตุ้นและพัฒนา อปท. สู่การเป็น อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
28 มี.ค. 2556
ขยายระยะเวลาการพิจารณารางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด
26 มี.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
25 มี.ค. 2556
ปปช. ร่วมแสดงความยินดี ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์แนวหน้า
22 มี.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ
22 มี.ค. 2556
การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
19 มี.ค. 2556
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เผยผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน เดินหน้าปราบปราม พร้อมขับเคลื่อนการป้องกันสานต่อเครือข่ายต้านการทุจริตเน้น “ปฏิบัติจริง”
19 มี.ค. 2556
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 18 มีนาคม 2556)
19 มี.ค. 2556
ป.ป.ช.จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต
19 มี.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>