หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสัมนา "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”
25 เม.ย. 2556
ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม ฉบับพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
25 เม.ย. 2556
การประชุมชี้แจง ๘ หน่วยงานนำร่อง : ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA)
25 เม.ย. 2556
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการ สรรหากรรมการ ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ณ กระทรวงมหาดไทย
24 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยงานของรัฐ) ตัวอย่างข้อกำหนดเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
22 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ยืนยันความพร้อมในการเริ่มกระบวนการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ.
17 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี
11 เม.ย. 2556
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
11 เม.ย. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. วางพวงมาลาเนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
9 เม.ย. 2556
ปปช. ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด
9 เม.ย. 2556
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2556
5 เม.ย. 2556
กรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการประชุม
4 เม.ย. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
4 เม.ย. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เข้าพบท้องถิ่นจังหวัดฯ (30/03/2556)
4 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยของรัฐ) วิธีการขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) เพื่อเข้าใช้ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญา
3 เม.ย. 2556
ประกาศรายชื่อหน่วยงานผู้สมัครที่ได้รับการพิจาณาให้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 (NACC Integrity Awards 2012)
1 เม.ย. 2556
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
1 เม.ย. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และท้องถิ่นจังหวัดฯ
30 มี.ค. 2556
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2556
30 มี.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>