หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (3 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (3 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตธงชาติไทยและธงผ้ารณรงค์การทุจริต(ขนาดเล็ก) จำนวน 1,200 ผืน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (3 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อยืดเพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ จำนวน 600 ตัว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (3 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตธงผ้ารณรงค์การทุจริต(ขนาดใหญ่)ฯ จำนวน 10 ผืน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (3 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (30 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเวทีเพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (30 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างจัดงานตามโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวััดราชปักษี ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านวัดนก ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้สำหรับปลูกต้นไม้เพื่อร่วมโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (30 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิธีกรโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (30 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตเสื้อเพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (30 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (30 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (30 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (30 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (30 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (30 พ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (30 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างตกแต่งสถานที่จัดงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (30 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (30 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิธีกร สำหรับดำเนินรายการโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร วันที่ 7 ธ.ค.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (30 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (30 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>