หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างล่ามแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 วัน (8 ต.ค. 2556)
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (8 ต.ค. 2556)
ราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (8 ต.ค. 2556)
ราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด (8 ต.ค. 2556)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สปจ.ตราด (4 ต.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2 ต.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 1131 นนทบุรี (2 ต.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ต.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ต.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ต.ค. 2556)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (1 ต.ค. 2556)
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (1 ต.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (1 ต.ค. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น (1 ต.ค. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (1 ต.ค. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (1 ต.ค. 2556)
การจัดจ้างบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (1 ต.ค. 2556)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร พนักงานรักษาความสะอาด (30 ก.ย. 2556)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. พนักงานรักษาความปลอดภัย (30 ก.ย. 2556)
การจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก (30 ก.ย. 2556)
เช่าอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (30 ก.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 ถัดไป>>