หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช.จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต
19 มี.ค. 2556
ผลสำรวจความคิดเห็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา รังเกียจคนคอร์รัปชัน เรียกร้องเพิ่มโทษทางกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ถึงขั้นประหารชีวิต
18 มี.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดสัมมนากระตุ้นเตือนให้รัฐวิสาหกิจยึดแนวทางของมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตเชิงนโยบาย
13 มี.ค. 2556
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤติหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย
11 มี.ค. 2556
เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
6 มี.ค. 2556
คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 383/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 2439/2555 ระหว่าง นายกฤษฎา กตบุญกุล (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผู้ถูกฟ้องคดี)
5 มี.ค. 2556
เอกสารประกอบ โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญขีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
5 มี.ค. 2556
เอกสารประกอบ โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญขีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
5 มี.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2
5 มี.ค. 2556
ป.ป.ช. จัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อยกเครื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ
4 มี.ค. 2556
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวเข้ารับการอบรม หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5
1 มี.ค. 2556
การสัมมนาโครงการข้าราชการไทยหัวใจซื่อสัตย์
27 ก.พ. 2556
รายงานการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๕/๒๕๕๔ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ นายโภคิน พลกุล ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน จำเลย
26 ก.พ. 2556
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวผู้ที่ขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
26 ก.พ. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
20 ก.พ. 2556
ป.ป.ช.สงขลา เร่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้แก่เยาวชน
15 ก.พ. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในอำเภอนาเยีย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ.
13 ก.พ. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ป.ป.ช. ยกเครื่องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ"
11 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 4
6 ก.พ. 2556
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
6 ก.พ. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>