หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อยกเครื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ
4 มี.ค. 2556
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวเข้ารับการอบรม หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5
1 มี.ค. 2556
การสัมมนาโครงการข้าราชการไทยหัวใจซื่อสัตย์
27 ก.พ. 2556
รายงานการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๕/๒๕๕๔ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ นายโภคิน พลกุล ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน จำเลย
26 ก.พ. 2556
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวผู้ที่ขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
26 ก.พ. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
20 ก.พ. 2556
ป.ป.ช.สงขลา เร่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้แก่เยาวชน
15 ก.พ. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในอำเภอนาเยีย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ.
13 ก.พ. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ป.ป.ช. ยกเครื่องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ"
11 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 4
6 ก.พ. 2556
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
6 ก.พ. 2556
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการ "ค่ายเยาวชนโคราชโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชัน" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา
6 ก.พ. 2556
ป.ป.ช. โคราช จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา
5 ก.พ. 2556
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.กับสำนักงาน กศน.
4 ก.พ. 2556
โครงการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 24 - 26 มกราคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช รีสอร์ทแอนสปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
31 ม.ค. 2556
รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าพบหารือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในเรื่อง การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและวิธีกำหนดราคากลางให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
30 ม.ค. 2556
รายงานพิเศษเรื่อง "ป.ป.ช. ปลุกสังคมไทยสรรหาคนดีทั่วแผ่นดิน ตั้งเป็นกรรมการประจำจังหวัดกำจัดคอร์รัปชัน"
30 ม.ค. 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประชาชนร่วมตั้งปณิธานความซื่อสัตย์สุจริตในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนมกราคม 2556
27 ม.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
25 ม.ค. 2556
สปจ.อย. บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>